KPiR, Ryczałt, Karta Podatkowa

W ramach usługi proponujemy swoim Klientom następujący zakres usług:


 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • wprowadzanie dokumentów do ewidencji podatkowej,
 • prowadzenie wymaganych ewidencji (ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia itp.),
 • prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT) i innych podatków,
 • sporządzanie sprawozdań i deklaracji dla GUS, NBP oraz innych instytucji państwowych,
 • sporządzanie dokumentów wewnętrznych (faktury wewnętrzne, noty korygujące, dowody wewnętrzne itp.,)
 • wystawianie faktur sprzedaży,
 • odbiór dokumentów od Klienta,
 • dojazd na spotkania do siedziby Klienta,
 • cykliczne raporty o wynikach finansowych przedsiębiorstwa, wysokości zobowiązań podatkowych oraz zmianach w przepisach podatkowych, a także inne raporty, zgodne z indywidualnymi wymaganiami,
 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej,
 • obsługa kontroli podatkowych,
 • inne, stosownie do uzgodnień z Klientem.