Kontakt z nami

Centrum Obsługi Podatkowej sp. z o. o.
ul. Polowa 53 lok. 4; 18-400 Łomża
NIP: 7182148308
REGON: 369912353
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000726611,
o kapitale zakładowym 15000,00 zł - w całości pokrytym.

tel. (73) 400-75-22
tel. (73) 400-75-21